VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL – ANDRZEJ NIKODEMOWICZ – CZAS I DŹWIĘK

Serdecznie zapraszam na najbliższy koncert w ramach festiwalu... Ciekawe wydarzenie, które wpisało się już na stałe w życie muzyczne Lublina.  Znakomici artyści, którzy są co roku zapraszani do wzięcia udziału w festiwalu, to dla nas tylko ogromna nobilitacja i zaszczyt. Dziękuję za zaproszenie Towarzystwu Muzycznemu im. H. Wieniawskiego w Lublinie, na czele z Panią prezes Teresą Księską - Falger.